Informacje dotyczące płatności

Ceny produktów wyrażone są w euro i zawierają wszystkie obowiązujące podatki i/lub cła;

Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, których wysokość zostanie wskazana Klientowi w podsumowaniu zamówienia zakupu;

Ceną Produktu będzie cena podana na stronie internetowej w momencie składania zamówienia. W ten sposób klienci nie będą mogli zauważyć wzrostu lub spadku cen, nawet w związku ze sprzedażą promocyjną przed lub po zamówieniu zakupu;

Klient musi wybrać żądany rodzaj płatności i potwierdzić procedurę zakupu.

PayPal

W przypadku zakupu za pośrednictwem metody płatności PayPal, Klient po zakończeniu procesu składania zamówienia jest kierowany na stronę logowania do systemu PayPal. Kwota zamówienia jest potrącana z konta PayPal Klienta w momencie otrzymania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia, zarówno przez Klienta, jak i w przypadku nieprzyjęcia go przez FastARkids, kwota jest zwracana na konto PayPal Klienta. Anulowanie zamówienia jest możliwe, dopóki zamówienie jest jeszcze realizowane. W przypadku prośby o anulowanie, w żadnym wypadku FastARkids nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane opóźnieniem niedostarczenia kwoty poniesionej przez PayPal. W żadnym momencie procesu zakupu FastARkids nie ma dostępu do informacji finansowych Klienta. Dla każdej transakcji dokonanej przy użyciu konta PayPal, Klient otrzyma potwierdzenie e-mailowe od PayPal.

Przelew bankowy

W przypadku płatności z góry przelewem, zamówienie klienta będzie wstrzymane do czasu otrzymania potwierdzenia płatności, które musi zostać przesłane do FastARkids (drogą mailową) nie później niż 3 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia. Zamówienie zostanie wysłane dopiero po faktycznym zaksięgowaniu należnej kwoty na rachunku bankowym FastARkids, co musi nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie zostanie automatycznie uznane za anulowane. Cel przelewu bankowego musi zawierać:

numer zamówienia;

data złożenia zamówienia;

Imię i nazwisko właściciela zamówienia.